zondag 20 augustus 2017
RTV-Arnhem Twitter RTV-Arnhem YouTube RTV-Arnhem Facebook

Interview Hou van Arnhem met Marcel Hoebe, Personeel & Organisatie RTV Arnhem

Actueel

15-12-'16 | Wat is er volgens jullie gebeurd? Irene zegt dat ze werd gepasseerd voor veel besluiten. Herkennen jullie dat? 

Allereerst dank Maarten, dat RTV Arnhem haar kant van het verhaal mag vertellen.
De email van Irene Korff, waarin ze aangaf met onmiddellijke ingang het voorzitterschap neer te leggen was voor ons allemaal een verrassing.

Wat is er nu precies aan vooraf gegaan?

Recent heeft Irene een bedrijfsplan bij Gemeente Arnhem ingediend met een begroting 2017 die een tekort liet zien. Tegen de zin van de andere bestuursleden, omdat dit onze financiering voor 2017 in gevaar zou brengen en daarmee het bestaan van RTV Arnhem. De afkeurende reactie van de gemeente op deze begroting bevestigde dat.
Dit was voor de overige bestuursleden aanleiding - na een reeks van andere incidenten - na te denken of Irene nog wel de aangewezen persoon was om ons voor te zitten in de vergaderingen. Een recht dat elk bestuur heeft om zijn eigen voorzitter te kiezen. Unaniem werd besloten dat we dat niet meer wilde en dat we Irene daarvan op de hoogte zouden stellen tijdens de bestuursvergadering welke dinsdagavond heeft plaatsgevonden.
Om Irene hiermee niet tijdens de vergadering te overvallen, heb ik Irene verzocht om een persoonlijk onderhoud met als doel haar te informeren over het aankomende verzoek van alle bestuursleden aan haar om terug te treden als voorzitter. Met als reden dat we geen vertrouwen meer hadden in haar voorzitterschap. Dit onderhoud vond afgelopen maandagmiddag plaats, een dag voor de bestuursvergadering. Ik heb ook bij Irene aangegeven dat ondanks dit verzoek een positie als algemeen bestuurslid mogelijk bleef, of als alternatief een plek in het mediabedrijf in het bijzonder de nieuwe media. Als reactie daarop gaf Irene aan de vergadering niet bij te wonen, omdat ze dat niet aankon. Wat ik jammer vond, maar wel begrijpelijk. We zijn vervolgens uit elkaar gegaan met de afspraak dat we elkaar opnieuw in het nieuwe jaar zouden spreken over of en hoe ze nog voor RTV Arnhem actief zou kunnen zijn.
Dat onze ex-voorzitter volgens jou aangeeft, zich gepasseerd te voelen in besluiten, verbaasd mij zeer. Tot nu toe heeft ze er nooit met één woord met mij of de andere bestuursleden over gerept. Dit lijkt dus zeer op een “jij”-bak. Wat ik wel kwijt wil, is dat besluiten worden opgenomen in de actie- en besluitenlijst van de notulen en die zijn tot op heden altijd goedgekeurd. Ook door Irene.

Het verloop bij RTV Arnhem lijkt wel heel groot. Hoe komt dat?

Het is mij onduidelijk waar je dat op baseert, want de cijfers spreken dat tegen. Dit jaar zijn er meer mensen aangenomen dan de afgelopen jaren bij elkaar. Uit mijn hoofd zeg ik tegen de 15 nieuwe mensen. Ik weet ook wie weg zijn gegaan en waarom, want met iedereen die vertrokken is, heb ik een exitgesprek gehad. Dat zijn er ongeveer drie geweest waarvan Irene er één is. En juist zij heeft mij dat gesprek onthouden. Iets wat ik overigens nog steeds buitengewoon jammer vindt ondanks haar beschadigingscampagne jegens de mensen van RTV Arnhem waarmee ze bezig lijkt te zijn.

3. Wat wordt er binnen RTV-Arnhem gereageerd op vertrek van Irene?

Zulke dingen zijn nooit goed voor een organisatie, zeker niet als die in de opbouwfase zit. Om het vertrek van Irene wordt bij de overgrote meerderheid van de medewerkers geen traan gelaten. Haar aanwezigheid op de werkvloer veroorzaakte door haar bemoeienissen bij het mediabedrijf en bij de ondersteunende diensten zoals ICT onrust, spanning en frustratie.
Voor de meeste mensen is dit in feite toch een non-event. Ze gaan gewoon door met wat ze leuk vinden en dat is met media bezig zijn of dat te faciliteren om dat mogelijk te maken.

4. Hebben jullie al een nieuwe of plaatsvervanger gevonden voor Irene?

Uiteraard gaan we op zoek naar een nieuwe en capabele voorzitter. Één die verbindt, boven de partijen staat, vergaderingen effectief en efficiënt leidt, maar bovenal dienend is. Want dat is wat een bestuur zou moeten zijn. Dienend en niet op de voorgrond tredend, zodat anderen, de professionals, voldoende ruimte hebben om hun vak optimaal uit te oefenen. Tot het zover is, zal Henk Looijen onze vergaderingen voorzitten.

5. Hoe gaat het met RTV-Arnhem? Wordt de omroep in zijn voortbestaan bedreigd? Waar gaan jullie aankomende periode op richten?

RTV Arnhem is sinds een jaar in de opbouwfase na een turbulente periode. Toegegeven ook Irene heeft daaraan een steentje bijgedragen. Het huidige bestuur is eensgezind en gemotiveerd om uitvoering te geven aan het (gewijzigde)bedrijfsplan. Door snel de gemeente te informeren over de onstane situatie wil de gemeente blijven doorgaan met dit bestuur. Inmiddels hebben we de toezegging, dat ook de financiering voor de eerste helft van 2017 geregeld is. Vóór 1 juli 2017 krijgen we te horen of dat ook het geval is voor de tweede helft van dat jaar én 2018. Gezien het kennis- en ervaringsniveau van de huidige bestuursleden heb ik alle vertrouwen, dat ons dat gaat lukken.

Ook in de samenwerking met andere partijen zit een gestage ontwikkeling. Meer onderwijsinstellingen weten ons te vinden als leerwerkplek. En ook de aanwas van geïnteresseerde kandidaat-vrijwilligers loopt langzaam maar geleidelijk door. Gaat het snel genoeg? Nee, nooit. Maar laten we niet vergeten dat RTV Arnhem een multimedia-bedrijf is, welke een diversiteit aan competenties verlangd. Eigenlijk kun je dat niet van vrijwilligers verlangen, maar in Arnhem doen we dat wel. Met 99% vrijwilligers wordt een alleszins redelijk product neergezet. Natuurlijk kan het beter. Dat is ook ons streven!

Als je mij toestaat Maarten, wil ik nog een persoonlijke noot kwijt. Het heeft mij gestoord, dat in de schrijvende media onze ex-voorzitter is neergezet als "reddende engel" van RTV Arnhem. De afgelopen jaren zijn turbulent geweest bij RTV Arnhem. Desondanks zijn RTV-medewerkers zich vrijwillig blijven inzetten als programmamakers, presentatoren, redactioneel medewerkers, technici, of als ondersteunend personeel. Zonder hen was er geen RTV Arnhem en is er geen RTV Arnhem. De "reddende engel"? Dat waren deze medewerkers. Al die tijd al! E nu weten jouw lezers dat ook.

Dank je wel, Marcel. Met plezier, Maarten!

TV Gemist
TV Gids
Volgende dag
Vorige dag
Tijd
Programma
Radiogids
Volgende dag
Vorige dag
Tijd
Programma
Frequenties: Kabel 93.1, FM 105.9, TV kanaal 256 MHZ, Ziggo Digitale TV Kanaal 36
Design en ontwikkeling: HPU internet services | Powered by: CWM (Channel Web Manager)