Live Live

'Meer betaalbare en duurzame woningen'

Gepubliceerd: Zaterdag 15 december 2018 09:09

'Meer betaalbare en duurzame woningen'

De Arnhemse woningcorporaties werken toe naar een voorraad van ten minste 22.000 betaalbare woningen. Nieuwe en bestaande huurwoningen moeten zo veel mogelijk aardgasvrij zijn. Dat staat in de vrijdag ondertekende prestatieafspraken met de grootste drie Arnhemse woningcorporaties en de huurdersverenigingen.

Daarnaast komt er extra aandacht voor energiearmoede en voor energiebewustwording van huurders. Al eerder spraken de corporaties en de gemeente af dat in 2050 alle woningen CO2-neutraal moeten zijn en dat nieuw te bouwen sociale huurwoningen aardgasvrij moeten zijn. 


In 2019 gaan de ondertekenaars aan de slag met het maken van plannen voor aardgasvrij maken van bestaande woningen in minimaal drie wijken. Daar gaan zij extra tijd, geld en menskracht beschikbaar voor maken.

De gemeente neemt daarin het voortouw, door een warmtevisie te ontwikkelen. De ondertekenaars hebben daarnaast afgesproken samen op te trekken tegen extra lastenverzwaringen voor corporaties vanuit het Rijk.

Elk jaar maken de woningcorporaties Volkshuisvesting, Vivare en Portaal, de huurdersverenigingen en de gemeente Arnhem gezamenlijke prestatieafspraken. Deze corporaties bezitten samen ongeveer 95 procent van alle Arnhemse corporatiehuurwoningen.

Wethouder wonen Ronald Paping vindt deze afspraken zijn belangrijk. “Die 22.000 woningen zijn echt nodig. Daarnaast vind ik de duurzame afspraken van belang, zodat ook mensen met een wat smallere beurs kunnen genieten van het comfort van een goed geïsoleerde, energiezuinige woning.”

Foto: Marco Derksen (CC)

Deel deze pagina: