Live Live

'Mensen met schuld blijven te lang gevangen in schuldenval'

Gepubliceerd: Donderdag 09 mei 2019 22:11

'Mensen met schuld blijven te lang gevangen in schuldenval'

De Rekenkamer Arnhem trekt indringende conclusies uit het onderzoek naar de kwaliteit van de schulddienstverlening in Arnhem. Volgens De Rekenkamer Arnhem zit het probleem met name bij de sociale wijkteams. Mensen met schulden blijven te lang in hun schuldenval gevangen.

Dat wordt in belangrijke mate veroorzaakt doordat veel hulpverlening binnen de wijkteams te weinig doel- en resultaatgericht is. 

De situatie van Arnhemmers met schulden en hoe zij geholpen worden hiermee om te gaan stond in het onderzoek centraal. Zowel de uitvoering van de sociale wijkteams als Rijnstad en PLANgroep werden tegen het licht gehouden. Dit met als doel de gemeenteraad van Arnhem te informeren en te onderzoeken of de schuldhulpverlening in Arnhem effectiever kan worden uitgevoerd. Hoe kan de huidige schuldhulpverlening verbeterd worden? De Rekenkamer beveelt aan de intake bij potentiële schuldverlening te versterken en beter en gerichter te registreren door de sociale wijkteams. Er moet ook gezorgd worden voor een betere regiefunctie vanuit de wijkteams. 

 

Ook moet er meer aandacht besteed worden aan ondernemers en ZZP’ers. Wat volgens De Rekenkamer wel overeind moet blijven is de warme betrokkenheid van de wijkcoaches voor hun cliënten. 

Foto: CC0

 

 

Deel deze pagina: