Live Live

'Minder korting minima bij dierenarts'

Gepubliceerd: Maandag 17 juni 2019 09:32

'Minder korting minima bij dierenarts'

Een voorgestelde korting voor Arnhemse minima voor behandeling van hun huisdier bij een dierenarts moet wellicht omlaag. Dat vreest dierenarts Fedde Hornstra. Een proef met een regeling voor arme baasjes in Arnhem is de deelnemende partijen verder wel goed bevallen.

Ook fractievoorzitter Leo de Groot van de Partij voor de Dieren vindt dat bij een voortzetting van dit project wel opnieuw gekeken moet worden naar de verdeling van de kosten tussen gemeente, dierenarts en klant.

Dierenarts Hornstra beaamt dat. "Mijn voorstel om een derde door de gemeente, een derde door de dierenartsen en een derde door de klant te laten betalen, viel bij sommige dierenartsen niet helemaal in goede aarde." 

Die laatsten vrezen dat ze de regeling op de lange duur voor hen financieel niet houdbaar is. "Misschien terecht," zegt Hornstra, "al heb ikzelf daar het geld wel voor over. Maar het is waarschijnlijker dat de korting voor de klant omlaag moet, willen we de regeling kunnen voortzetten."

Voor de voortzetting van de regeling schat De Groot van de Partij voor de dieren de gemeentelijke kosten op hooguit 60.000 euro. Wanneer de perspectiefnota aan de orde komt, vermoedelijk in het najaar, zal hij bij de gemeenteraadsvergadering een verzoek indienen om het punt Dierenwelzijn daarin op te nemen, en een budget vrij te maken voor het vervolg van de pilot. 

Uiteindelijk heeft de pilot tien weken geduurd. En als je afgaat op de reacties van de betrokkenen, is het een succes gebleken. Volgens SP’er en initiatiefnemer Luuk van Geffen waren de reacties zeker positief. 

Er werd veel gebruik gemaakt van de regeling - er was dus blijkbaar echt behoefte aan - en op deze manier is alvast veel dierenleed verzacht, dan wel voorkomen. Zorgmijders kwamen op deze manier bij dierenartsen duidelijk in beeld, zo stelde hij. 

Al eerder, in 2016, is een soortgelijke regeling uitgetest in Amsterdam. Het project kreeg de naam ADAM (Amsterdamse Dierenhulp aan Minima). De regeling liep tot januari 2016 en werd per september 2016 verlengd. Wel zijn toen de vergoedingen aangepast. Ook in steden als Utrecht en Rotterdam is er mede door Partij voor de Dieren voor gepleit de regeling door te voeren. 

Mede hierdoor ziet ook fractievoorzitter Leo de Groot van Partij voor de Dieren Arnhem kansen om de regeling een vervolg te geven. De kosten zouden daarbij geen onoverkomelijk probleem moeten zijn. 

"Die 450 euro per gezin lijkt veel," zo stelt de Groot, "maar uiteindelijk is dat een maximumbedrag dat in veel gevallen lang niet wordt opgebruikt."

Luuk van Geffen: "Vaak is het zo dat de baasjes om financiële redenen te laat naar de dierenarts gaan en de kosten hierdoor enorm oplopen, terwijl met relatief simpele maatregelen erger voorkomen had kunnen worden, wanneer ze er op tijd bij waren geweest." 

Leo de Groot: "Kosten hooguit 60.000 euro."

Deel deze pagina: