Live Live

Actieprogramma Dak- en Thuisloze Jongeren ook in Arnhem

Gepubliceerd: Woensdag 01 mei 2019 13:28

Actieprogramma Dak- en Thuisloze Jongeren ook in Arnhem

Arnhem is een van de pilotgemeenten waarin het Actieprogramma Dak- en Thuisloze jongeren van start gaat.

Het project is afkomstig van Staatssecretaris Blokhuis van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. In deze pilotgemeenten worden de uitgangspunten van het programma direct in de dagelijkse praktijk toegepast. Eind 2021 moeten dak- en thuisloze jongeren en diegenen die dat dreigen te worden, alle hulp en ondersteuning kunnen krijgen die ze nodig hebben.


Na de lancering van het programma konden gemeenten zich aanmelden om aan de pilot mee te doen. Het is de bedoeling dat de gemeenten nog voor de zomer met het programma aan de slag gaan.
De gemeenten die meedoen – Almere, Amsterdam, Alkmaar, Arnhem, Den Haag, Dordrecht Enschede, Haarlem, Leiden Purmerend Rotterdam en Utrecht – zullen hun handen vol hebben aan de 100 % ambitie die ze op hun bordje krijgen. 

Het doel is namelijk dat geen enkele jongere meer langdurig (langer dan drie maanden) in de opvang of op straat hoeft te verblijven. Hiervoor zal er ook een bezem door de huidige hulpverlening moeten. Er moet meer aandacht voor preventie komen, de behoeften van de jongeren moeten centraal komen te staan en de samenwerking met betrokken organisaties moet beter. Elke jongere moet één aanspreekpunt krijgen, iemand die de jongere net zolang begeleidt tot de basis op orde is.

Onderdeel van de pilot zijn gesprekken die de staatssecretaris aangaat met de gemeenten over zogenaamde basisnormen: waar mag elke jongere in dit land minimaal op rekenen. Verder wordt er naar knelpunten in wet- en regelgeving. De rijksoverheid zal verder ook de gemeentes regelmatig bezoeken om de ervaringen en opgedane kennis zo breed mogelijk te delen. Ook de gemeentes worden aangemoedigd kennis zoveel mogelijk onderling uit te wisselen

Mocht de pilot slagen dan zal het programma in het hele land worden uitgezet.

Deel deze pagina: