Live Live

Arnhem tekent het Schuldvrij!-manifest

Gepubliceerd: Dinsdag 24 oktober 2017 13:41

Arnhem tekent het Schuldvrij!-manifest

De gemeente Arnhem zal binnenkort prijken bij de ondertekenaars van het Schuldvrij!-manifest. Wethouder Gerrie Elfrink is het hier volledig mee eens.

Dat is te lezen op de website van D66 fractievolger Susan van Ommen. Zij constateerde dat de overheid vaak zowel de grootste als de onredelijkste schuldeiser is. Samen met PvdA’er Ria de Vries vroeg zij in de raadsvergadering van 23 oktober jongstleden aan het college zich aan te sluiten bij het Schuldvrij!-manifest.

In het Schuldvrij!-manifest staan vijf aanbevelingen aan de landelijke politiek om het schuldenprobleem in Nederland op te lossen. D66 en de PvdA zijn blij met deze aandacht voor de schuldenproblematiek. “Mensen met schulden hebben hulp nodig in plaats van een deurwaarder”, aldus Van Ommen. “Met goede schuldhulpverlening vooraf voorkom je dat je later nog meer moet uitgeven aan armoedebeleid.”

Op 17 oktober jl. stond in de Gelderlander dat 1 op de 8 á 9 kinderen in onze stad in een bijstandsgezin opgroeit en maar liefst 22% van de Arnhemse huishoudens in armoede leeft. Veel daarvan hebben te maken met schuldenproblematiek. De wijkcoaches geven aan dat het merendeel van de aanvragen die ze binnenkrijgen, voor schuldhulpverlening zijn.

Niemand wil schulden; vaak ontstaan ze door het verlies van een baan, een scheiding, ziekte, of als gevolg van laaggeletterdheid. Wat de reden ook is, als je echter eenmaal schulden hebt, is het door de snel oplopende bijkomende kosten vrijwel onmogelijk om er weer vanaf te komen. Van Ommen: “Een boete voor te laat betalen is een boete op armoede.”

Deel deze pagina: