Live Live

Behoud Bomen Arnhem: ‘we verwachten niets meer’

Gepubliceerd: Dinsdag 10 juli 2018 11:32

Behoud Bomen Arnhem: ‘we verwachten niets meer’

De actiegroep Behoud Bomen Arnhem heeft geen hoop meer in een overwinning, dat heeft Lonika Aalders aan RTV Arnhem laten weten. De actiegroep voert strijd om de op handen zijnde bomen kap in het Lauwerspark tegen te gaan. De groep Arnhemmers kwam dinsdagochtend bijeen om de bezwaarprocedure te bespreken, RTV Arnhem was hier aanwezig.

De actiegroep Behoud Bomen Arnhem heeft geen hoop meer in een overwinning, dat heeft Lonika Aalders aan RTV Arnhem laten weten. De actiegroep voert strijd om de op handen zijnde bomen kap in het Lauwerspark tegen te gaan. De groep Arnhemmers kwam dinsdagochtend bijeen in de stadskeuken om de bezwaarprocedure te bespreken, RTV Arnhem was hier aanwezig.

In een eerste poging bezwaar aan te tekenen tegen de kap gaf de gemeente Arnhem als argumentatie dat de bomen zichtlijnen tegenwerken. Terwijl anderzijds de huidige Wethouder Cathelijne Bouwkamp aangeeft dat voor de veiligheid de bomen gekapt moeten worden. Zo staan er volgens Bouwkamp een aantal zieke bomen.

Behoud Bomen Arnhem voelt niets voor de kap en beroept zich dan ook op het behoud van groen in de Arnhemse binnenstad. De bomen die op de lijst staan voor de kap staan er sinds eind jaren veertig en zijn geplant om kinderen een speelplaats te bieden in het verwoeste Arnhem.

Volgens de gemeente is de verandering in zienswijze te wijten aan de wachtwissel in het College van Burgemeester en Wethouders. Woordvoerder Maurice Chattelin liet aan Omroep Gelderland weten: ‘Cathelijne Bouwkamp is op de plek geweest waar de bomen staan en kwam daarna met het oordeel dat, omwille van de veiligheid, vijf van de acht bomen moeten worden gekapt. In die bomen is bijvoorbeeld sprake van dood hout.'

Arnhem Centraal heeft zogenaamde artikel 44 vragen gesteld aan het College. De lokale partij betreurt de gang van zaken en vraagt het College een heldere visie te hebben en ook eerlijk te zijn in handelen richting de burgers. Martijn van Butselaar (Arnhem Centraal): "Het gaat ons om de procedure, die verloopt niet netjes."

Deel deze pagina: