Live Live

Bouwkamp: rekening duurzame energie niet naar arme Arnhemmers

Gepubliceerd: Woensdag 06 februari 2019 10:59

Bouwkamp: rekening duurzame energie niet naar arme Arnhemmers

De rekening van de zogeheten energietransitie gaat niet naar arme Arnhemmers. Die belofte doet verantwoordelijk wethouder Cathelijne Bouwkamp (GroenLinks). Arnhemse 'duurzame' bedrijven moeten volgens haar een impuls geven aan de overschakeling op alternatieve energiebronnen.

Bouwkamp vindt dat de gemeente zogeheten energie-armoede moet voorkomen. Het kost de samenleving geld om over te stappen van fossiele brandstoffen als gas en steenkool op bijvoorbeeld zonne- of windenergie. Dat mag zich niet vertalen in hogere rekeningen voor hen die het toch al niet breed hebben, vindt de wethouder.

Om dat voor elkaar te krijgen, wil de gemeente Arnhem een wijkgerichte aanpak. “In 2019 wordt door de gemeente per wijk in kaart gebracht wat de meest geschikte duurzame energiebron is. Vervolgens vinden er in de wijk gesprekken plaats met wijkbewoners en andere partijen zoals netbeheerders, energiebedrijven en ondernemers.”

68.000 woningen in de stad moeten van het gas of, vindt de gemeente. In 2021 moet voor de hele stad in beeld zijn wanneer welke wijk van het gas af kan. “Vanaf 2030, of zoveel eerder als mogelijk, volgt dan de feitelijke overstap zodat in 2050 heel Arnhem een duurzame energievoorziening heeft.”

Het college kiest ervoor om bestaande initiatieven in de wijken zoveel mogelijk te blijven ondersteunen. “In 2018 is het aantal wijkinitiatieven op dit gebied gegroeid van vier naar twintig. In de wijken waar dit soort initiatieven nog niet van de grond zijn gekomen, zal de gemeente zelf het voortouw nemen. Dit wordt altijd gedaan in overleg met de bewoners.”

Deel deze pagina: