Live Live

D66 Arnhem wil proef tegen etnisch profileren

Gepubliceerd: Maandag 23 oktober 2017 15:52

D66 Arnhem wil proef tegen etnisch profileren

D66 wil een landelijke pilot tegen etnisch profileren naar Arnhem halen. “Etnisch profileren werkt stigmatiserend en heeft geen bewezen invloed op de pakkans van eventuele daders”, aldus raadslid Suzan Kemperman.

Etnisch profileren betekent dat agenten mensen als eerder verdacht aanmerken op basis van bijvoorbeeld hun huidskleur. Met de pilot wordt elke controle door agenten gelogd. Hierdoor weet men straks hoeveel controles ze doen. Als er vervolgens klachten zijn, kan de politie precies zien hoe vaak een persoon is gecontroleerd.

De pilot is onderdeel van een bredere aanpak om de politie diverser te maken. Portefeuillehouder diversiteit Peter Slort wil ‘het witte, mannelijke politiebolwerk doorbreken’. Hij heeft streefcijfers ingesteld: eind 2018 moet 25 procent van de nieuwe aanwas een migratieachtergrond hebben.

De gemeente Den Haag heeft ook interesse getoond in het project. Dit najaar worden er acht gemeentelijke pilots opgestart door de nationale politie.

Deel deze pagina: