Live Live

D66 wil snel duidelijkheid aanpak stikstof

Gepubliceerd: Dinsdag 10 september 2019 12:08

D66 wil snel duidelijkheid aanpak stikstof

Heeft het stikstofbeleid van de Nederlandse overheid ook gevolgen voor woningbouw in Arnhem? D66 -Raadsleden Sjoerd Dijk en Maarten Venhoek maken zich hier grote zorgen over en stelden daarom mondelinge vragen. De gevolgen zijn voor de woningbouw in de stad zijn niet duidelijk.


Eerder dit jaar zette de rechter een streep door het Programma Aanpak Stikstof (PAS), het stikstofbeleid in Nederland. Daardoor kunnen veel bouwprojecten niet doorgaan en dreigt Nederland op slot te gaan.

Raadslid Dijk wijst op het grote tekort aan woningen in Arnhem. “Starters komen in Arnhem heel moeilijk aan een betaalbare woning”, stelt Dijk. “Er moeten in Arnhem duizenden woningen bij komen en we kunnen het ons niet veroorloven als plannen niet doorgaan.” Het is daarom volgens hem van groot belang te weten welke gevolgen het beleid heeft voor de bouw van woningen in Arnhem. 

In Nederland wordt 70 procent van de stikstof uitgestoten door één sector: de landbouw en intensieve veeteelt. De sector draagt maar voor een klein deel bij aan de economie, slechts een paar procent. 

Daarom willen de raadsleden weten welke maatregelen de gemeente zelf kan nemen om de uitstoot door de landbouw en intensieve veeteelt te beperken. Het kan wat hen betreft niet zo zijn dat één sector van de economie de woningbouw gegijzeld houdt en Arnhemmers een woning ontzegt.

Deel deze pagina: