Live Live

Gemeente Arnhem vindt oplossing voor zorgtekort, maar houdt gat in begroting

Gepubliceerd: Woensdag 15 mei 2019 15:03

Gemeente Arnhem vindt oplossing voor zorgtekort, maar houdt gat in begroting

Het gemeentebestuur van Arnhem komt met maatregelen om het zorgtekort van 18,7 miljoen euro structureel op te lossen. Het is de belangrijkste uitdaging uit de Perspectiefnota 2020-2023, die woensdag is gepresenteerd.

De gemeente wil jaarlijks 7,5 miljoen euro bezuinigen binnen het sociaal domein, vooral door effici├źnter te werken. Daarnaast wordt het budget met ruim 5 miljoen euro verhoogd.

Dat geld komt van reserves op de gemeentelijke begroting, die niet meer nodig zijn. De gemeente houdt bijvoorbeeld rekening met forse rentestijgingen (3 miljoen euro). Verder komt 2 miljoen extra per jaar beschikbaar door een andere methodiek voor het afschrijven van wegenonderhoud.

Arnhem kampt met een oplopend zorgtekort, doordat steeds meer inwoners een beroep doen op zorg en ondersteuning. Begrote budgetten voor Wmo en jeugdzorg bleken onvoldoende. Een deel van het gat wordt nu gedicht met een noodfonds.

In de perspectiefnota schrijft Arnhem hoe wordt omgegaan 'met de kansen en uitdagingen waarmee de stad zich geconfronteerd ziet'. De gemeente zegt de regie te nemen in de energietransitie, bijvoorbeeld via de eerder aangekondigde klimaatfonds van 10 miljoen euro. Ook komt er een nieuwe bomenvisie.

Verder werkt het college aan een betere solvabiliteit, maar in een lager tempo. De solvabiliteit geeft aan in hoeverre schulden kunnen worden afbetaald. Met deze maatregel wordt jaarlijks 2,7 miljoen vrijgespeeld.Over de periode 2019 tot 2023 blijft een tekort staan van 4,4 miljoen. Het college komt in het najaar met voorstellen om dat gat te dichten.

 

Bron: Omroep Gelderland

Deel deze pagina: