Live Live

Houd De Lijn Vrij - actie tegen obstakels op de geleidelijn deze week ook in Arnhem

Gepubliceerd: Woensdag 10 april 2019 13:50

Houd De Lijn Vrij - actie tegen obstakels op de geleidelijn deze week ook in Arnhem

De landelijke actie Houd De lijn Vrij wil ondernemers en bezoekers van Arnhem bewust maken van de aanwezigheid van geleidelijnen voor blinden en slechtzienden.

De geleidelijnen worden op voetgangersgebieden aangegeven met geribbelde stoeptegels.

Wethouder Martien Louwers plakte afgelopen dinsdagmiddag een sticker naast een ribbeltegel waarop het logo van de campagne stond. Het is een van de elf stickers die langs de geleidelijnen overal in de stad worden verspreid.

Dagelijks worden blinden en slechtzienden geconfronteerd met geparkeerde auto’s, fietsen, reclameborden of pratende mensen op plekken waar een geleidelijn loopt. Met alle gevaren van dien.

In Arnhem loopt de geleidelijn op twee plekken:  eentje via de Jansstraat en een langs het Nieuwe Plein naar de Weerdjesstraat. Blinden en slechtzienden zijn bij het lopen door de stad sterk afhankelijk van de route waarlangs de geleidelijnen lopen. Arnhem telt 6000 visueel gehandicapten.

Volgens een woordvoerder is het vaak geen onwil waardoor geleidelijnen geblokkeerd raken. Niettemin kan een deels geblokkeerde geleidelijn voor gevaarlijke situaties voor blinden zorgen. Vaak wordt onderschat hoe belangrijk een geleidelijn voor blinden en slechtzienden is en hoezeer ze in hun zelfstandigheid worden beperkt als ze er niet zeker van kunnen zijn dat de lijn vrij is.

Een van de mogelijkheden is dat de gemeente gaat handhaven op het vrijhouden van de geleidelijnen. Tot nu toe is dat nog niet nodig geweest, Horeca en winkeliers halen hun spullen meteen weg wanneer ze er op worden aangesproken. Ernstiger wordt de situatie als er bijvoorbeeld een bouwhek of een bouwcontainer dwars over de geleidelijn staat. Dat kan ervoor zorgen dat de blinde gedesoriënteerd raakt. Dit kwam bijvoorbeeld geregeld voor tijdens werkzaamheden aan het Nieuwe Plein.

De actie Houd de Lijn Vrij wordt deze week in 23 gemeenten gehouden. Mogelijk wordt de campagne in de toekomst herhaald.

Deel deze pagina: