Live Live

Ingebruikstelling project buurtcompostering Sint Marten op woensdagavond 27 juni

Dinsdag 26 juni 2018 09:54

Ingebruikstelling project buurtcompostering Sint Marten op woensdagavond 27 juni

Op woensdag 27 juni om 19.30 uur geeft Cathelijne Bouwkamp, de nieuwe wethouder voor duurzaamheid, groen en openbare ruimte, de aftrap van het project Buurtcompostering op het Hommelveldje in Sint Marten. Groente-, fruit- en tuinafval (gft-afval) wordt in Arnhem niet goed gescheiden van het restafval. Vooral niet in wijken met veel bovenwoningen.

Steeds meer bewoners van bovenhuizen willen gft-afval best scheiden van het restafval, maar zien voor zichzelf geen geschikte mogelijkheden. Groene citybins die er zijn voor bovenwoningen, zie je dan ook maar weinig in de straat wanneer SUEZ de groene containers komt legen. Het is zonde dat veel gft-afval verdwijnt bij het restafval. Want gft-afval is uitstekend te recyclen tot compost of gefermenteerde meststof. Afval is ook hier grondstof of beter, voedingstof voor planten. En wanneer de gemeente diftar gaat invoeren, is scheiden van gft-afval ook nog goed voor de portemonnee, want je betaalt dan minder afvalstoffenheffing naarmate je minder restafval aanbiedt.

De Groene Vos heeft daarom het initiatief genomen in Sint Marten een project buurtcompostering op te zetten. Enthousiaste buurtbewoners worden gefaciliteerd hun gft-afval aan te bieden voor compostering en fermentering. Op het Hommelveldje (naast buurthuis de Nieuwe Hommel) staan een grotecomposthoop, een compostvat, een wormenbak en een Bokashi-vat voor fermenteren van keukenafval. Op deze manier kan gft-afval in de wijk worden gehouden en worden gebruikt als nuttige meststof voor bijvoorbeeld het stadslandbouwproject op het Hommelveldje.

Inmiddels hebben zich al 18 huishoudens aangemeld. Deze huishoudens geven door aanmelding te kennen graag te willen meedoen en zich aan de spelregels te zullen houden. De deelnemende huishoudens vormen samen met De Groene Vos een netwerk buurtcompostering.

De Groene Vos hoopt dat dit pioniersproject een inspiratiebron vormt voor bewoners in andere wijken om ook een dergelijk project op te zetten. De Groene Vos biedt daarbij op verzoek graag ondersteuning.

Deel deze pagina: