Live Live

Knokpartijen voor jongerenopvang Het Jonahuis.

Gepubliceerd: Donderdag 21 februari 2019 15:27

Knokpartijen voor jongerenopvang Het Jonahuis.

De burgemeesterswijk is geschokt. Op straat voor jongerenopvang het Jonahuis zijn drie knokpartijen geweest. Afgelopen weekend gingen jongeren van het opvanghuis en buitenstaanders met elkaar op de vuist.

Gerard Slag van de wijkvereniging van de Burgemeesterswijk reageert in Arnhem Actueel op het conflict. “Tot voorheen ging het redelijk goed, maar we zien een toename van het aantal conflicten op straat. De doelgroep waar het opvanghuis voor bedoeld is, is een lastige doelgroep. Dit vraagt om adequate zorg. Toch kan het Jonahuis natuurlijk niet alles overzien.”

Toen het opvangtehuis in het Spijkerkwartier weg moest is de gemeente tot besluit gekomen om het in de Burgemeesterswijk te plaatsen. “Er stonden toen al meerdere van deze instanties in de wijk. We vonden dit te veel en hebben daarom geprotesteerd en bezwaren ingediend tegen de komst van het Jonahuis. De gemeente heeft deze bezwaren afgewezen omdat de opvang nodig was”, vertelt Slag.

“Nadien is meer gecommuniceerd met omwonende, maar toen was het al een voldongen feit dat de opvang in augustus zou starten. We verzette ons nog wel maar op een gegeven moment leg je je wel bij de gegeven feiten neer”, voegt Slag toe. “Het leek ons echter wel verstandig om met de gemeente in gesprek te blijven om het aantal voorzieningen in dat deel van onze buurt onder de aandacht te brengen bij de wethouder.”Naar aanleiding van het conflict afgelopen weekend wil de buurt in gesprek met wethouder van maatschappelijke opvang Martien Louwers. 

 

Foto ter illustratie 

Deel deze pagina: