Live Live

Kunstenaar Struycken lanceert Blauwe Golven 2.0

Gepubliceerd: Dinsdag 13 februari 2018 17:03

Kunstenaar Struycken lanceert Blauwe Golven 2.0

Peter Struycken denkt een geschikte oplossing te hebben voor de discussie rondom de Blauwe Golven. De kunstenaar heeft een ontwerp gemaakt waarmee zijn ongeveer veertig jaar oude creatie kan worden gered. In dit ontwerp, Blauwe Golven 2.0, passen een skatebaan, 360 parkeerplaatsen en de beoogde Showroom.

Een deel van de oorspronkelijke Blauwe Golven kunnen zo behouden blijven, verwacht Struycken. Hij presenteerde het plan maandagavond tijdens de gemeenteraadsvergadering.

In de vernieuwde Blauwe Golven worden de wegen omgelegd. Hierdoor ontstaat er meer ruimte aan de zijkanten van het kunstwerk. Zo kunnen de Showroom, de skatebaan en de parkeerplaatsen een plek krijgen. De omgeving zal vooral groen worden omlijst.

Verantwoordelijk wethouder Gerrie Elfrink is kritisch op het plan van Struycken. De afvoer van water zou er niet goed geregeld zijn. Met de huidige Blauwe Golven komt het regelmatig voor dat er wateroverlast is. Volgens de wethouder moet daarvoor een waterafvoer ontwikkeld worden bij het nieuwe plan van de kunstenaar.

Het College heeft nu een plan om van de hele Blauwe Golven een groen gebied te maken. Dan kan het water op een natuurlijke manier weg, zo is de verwachting. Daarnaast denkt de wethouder dat het combineren van Groen- en Blauwe Golven niet het effect heeft. ” e kunt geen groen verblijfsgebied maken én de ‘Blauwe golven’ behouden. Aan de ene kant heb je andijvie, aan de andere satésaus. Wij vinden dat geen lekkere combinatie.”

De meerderheid diende in december een motie in dat het College van Burgemeester en Wethouders opnieuw in gesprek moest gaan met de kunstenaar voor een extra optie. Groot aantal oppositiepartijen is van mening dat de wethouder zijn werk niet goed heeft gedaan. Zij vonden dat de wethouder met een extra alternatief moest komen. De wethouder gaf aan dat hij het werk heeft gedaan en dat het plan niet geschikt.

Het CDA komt met een vierde optie, namelijk het kunstwerk eventueel te verplaatsen naar een andere locatie. Kunstenaar Peter Struycken vindt het een maf plan. Het werk is specifiek gemaakt voor het gebied waar ooit de oude haven lag.

Deel deze pagina: