Live Live

Ontwerp aanpassingen Rijnkade

Gepubliceerd: Woensdag 20 februari 2019 16:37

Ontwerp aanpassingen Rijnkade

Waterschap Rijn en IJssel, gemeente Arnhem en provincie Gelderland presenteren donderdagmiddag het schetsontwerp van de aanpassingen aan de Rijnkade. De dijk zal naar verwachting in 2021 aangepast zijn.

De Rijnkade is een dijk die moet worden aangepast aan de toekomstige klimaat- en hoogwaterscenario’s. Naast de dijkversterking worden de kade, trappen en hellingen van de kade aangepast zodat er meer ruimte is voor ontmoetingsplekken, horeca en veilig (wandel)verkeer.

Het schetsontwerp is afgelopen anderhalf jaar ontwikkeld samen met bewoners, horeca en andere ondernemers die wonen en werken op de Rijnkade. In die tijd zijn vier alternatieven uitgewerkt: Groene Rijnkade, Water, Rijnfront en Levendige Rijnkade. Het schetsontwerp zoals het er nu ligt is een combinatie tussen de Groene en Levendige Rijnkade.

De komende jaren versterkt het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) een groot deel van de dijken in Nederland. Omdat Nederland een ramp voor wil zijn, hanteren ze strenge veiligheidsnormen voor de dijken. Meer dan 1.300 kilometer aan dijken en 486 sluizen en gemalen moeten worden aangepakt. Het HWBP trekt voor deze dijkversterkingsoperatie 7,4 miljard euro uit.

In 2019 wordt het schetsontwerp voor de dijk in Arnhem nader uitgewerkt en geconcretiseerd in een voorlopig ontwerp. Als alle procedures en plannen afgerond en goedgekeurd zijn, kan naar verwachting in 2021 de schop in de grond.

Foto: Waterschap Rijn en IJssel

Deel deze pagina: