Live Live

Plek voor de speed-pedelec

Gepubliceerd: Maandag 17 december 2018 14:14

Plek voor de speed-pedelec

Uit onderzoek van Babet Hendriks is gebleken dat veel speed-pedelec-rijders zich onveilig voelen op de rijbaan en kiezen voor het fietspad; of dit nu toegestaan is of niet.

Speed-pedelecs hebben sinds 1 januari 2017 een bromfietsstatus en moeten zodoende wettelijk gezien binnen de bebouwde kom op de rijbaan rijden. Speed-pedelecs zijn snelle electrische fietsen. Om gevaarlijke situaties te beperken kunnen gemeenten uitzonderingen toestaan. De speed-pedelec-rijder kan dan zelf beslissen of ze op het fietspad, of op de rijbaan rijden. 


De snelle fietsen worden door hun gebruikers gezien als duurzaam alternatief voor de auto op de iets langere afstanden (rond de 30 km enkele reis). Rijders maken graag gebruik van de speciale snelfietsroutes die in toenemende mate worden aangelegd. Dit is tot nu toe wettelijk gezien niet overal toegestaan, maar de provincie gaat hierover in gesprek met de gemeenten.

Speed-pedelecs hebben een bromfietsstatus gekregen omdat ze een topsnelheid van 45 km/u halen. Bestuurder van speed-pedelecs dragen een helm en moeten in het bezit van een bromfietsrijbewijs zijn. In de praktijk wordt de topsnelheid zelden behaald binnen de bebouwde kom omdat er eigen input nodig is en bovendien schat een verantwoordelijke bestuurder de juiste snelheid in aan de hand van de omgeving.

Foto: Provincie Gelderland

Deel deze pagina: