Live Live

Provincie betaalt 5 miljoen voor aardgasvrij Vredenburg-Kronenburg

Gepubliceerd: Vrijdag 24 mei 2019 10:28

Provincie betaalt 5 miljoen voor aardgasvrij Vredenburg-Kronenburg

De provincie geeft de gemeente Arnhem 5 miljoen om één wijk aardgasvrij te maken. Dat is althans een voorstel van de Gedeputeerde Staten van Gelderland. Ook Ermelo op de Veluwe zou dit bedrag krijgen.

Beide gemeenten hebben een plan ingediend om gebruik te maken van de subsidieregeling Gelderse proeftuin. Arnhem heeft voor het project Smart Polder in de wijk Vredenburg-Kronenburg een oplossing bedacht voor een wijk met veel flatgebouwen, aldus de provincie. Het plan van Arnhem is vooral gericht op de stad.

Ermelo heeft een plan dat is gericht op het platteland. De provincie: "De plannen van Arnhem en Ermelo zijn bijna even goed, maar beide gemeenten hebben heel andere oplossingen gevonden om een wijk aardgasvrij te maken."

De provincie Gelderland riep gemeenten eind 2018 op met een plan te komen om een bestaande woonwijk aardgasvrij te maken. Daarvoor is de subsidie Gelderse proeftuin opengesteld. 

Om een tweede wijk mee te laten doen is nog eens 5 miljoen nodig. GS stellen voor om dat te betalen vanuit het geld dat Provinciale Staten eerder beschikbaar hebben gesteld voor de Agenda Klimaat en Energie.

Foto: CC0

Deel deze pagina: