Live Live

PvdD: uitbreiding vuurwerkvrije zone

Gepubliceerd: Dinsdag 07 november 2017 17:20

PvdD: uitbreiding vuurwerkvrije zone

Partij voor de Dieren-raadslid Leo de Groot wil dat er meer vuurwerkvrije zone’s komen. Niet alleen schoolpleinen moeten vuurwerkvrij zijn. Ook bejaardentehuizen, dierenhuisvesting en stadsparken moeten dit ook worden.

De partij heeft een motie hiertoe ingediend.

Deel deze pagina: