Live Live

Taxichauffeurs in Arnhem willen keurmerk en verordening

Gepubliceerd: Woensdag 10 april 2019 14:01

Taxichauffeurs in Arnhem willen keurmerk en verordening

Tijdens een bijeenkomst, waarbij vijftig taxichauffeurs aanwezig waren, werd unaniem voor een taxiverordening gestemd, waarin vastgestelde regels staan.

Uit de bijeenkomst bleek dat chauffeurs zich enorm opwinden over collega’s die woekerprijzen vragen, het vertikken om korte ritjes uit te voeren en zo een agressieve sfeer in de hand werken. Ze hebben hun buik er vol van, en willen dat een verordening en een keurmerk korte metten maken met dit soort wantoestanden.

Al in september 2016 nam de gemeenteraad van Arnhem unaniem een motie aan, waarin werd verzocht om het opstellen van een verordening. Die moet zorgen dat er meer rust in de tent komt. Zo komt er via de verordening een taxikeurmerk. Alleen taxichauffeurs die dat keurmerk hebben, krijgen een vergunning om op een van de vier taxistandplaatsen te staan. Als taxichauffeurs zich niet aan de regels van de verordening houden, kan hun vergunning worden afgenomen.

Uitzondering hierop vormt de standplaats bij het Gelredome. Daarvoor zijn andere regels van kracht. Maar volgens Theo Vegter van Stichting Kwaliteitstaxi Arnhem zal de stadiondirectie graag samenwerken om de verordening ook door te voeren op het terrein rondom Gelredome.

Om te zorgen dat die verordening er echt komt, heeft chauffeur Fahim Rassuli een handtekeningenactie opgezet. Verder heeft Gerrie Elferink vragen gesteld aan het college van burgemeester en Wethouders, over wat er is gebeurd sinds het aannemen van de motie in 2016, die overigens ook door zijn partij, de SP, werd ingediend.

Deel deze pagina: