Live Live

Tekstwagens waarschuwen voor inbraken

Gepubliceerd: Maandag 09 oktober 2017 11:34

Tekstwagens waarschuwen voor inbraken

Deze week staan er tekstwagens voor inbraakpreventie langs verschillende wegen. Dit gebeurt in het kader van de aankomende donkere dagen. Het aantal woninginbraken neemt sinds een aantal jaar af. De gemeente Arnhem en de politie willen graag dat deze daling doorzet. Daarom worden vanaf dit najaar tekstwagens ingezet.

Wanneer de nachten langer worden, zijn er relatief meer inbraken. De tekstwagens zijn een geheugensteuntje om een inbraak tijdens deze donkere dagen te voorkomen.

Bewust


De tekstwagens worden binnenkort ook ingezet om inwoners bewust te maken van de toename van het aantal inbraken in hun buurt of wijk. Inbrekers slaan vaker toe in buurten die zij al kennen. Bewoners worden met de wagens opgeroepen extra alert te zijn en verdachte situaties te melden bij de politie. Op de wagens staat de tekst 'Geef inbrekers geen kans. Bel 112 bij verdachte situaties'.

Het Wijkteam Leefomgeving van de gemeente bekijkt samen met de wijkagent of, waar en wanneer de tekstwagens worden ingezet. Eind 2016 is er al in Lombok Heijenoord ervaring opgedaan met tekstwagens. Na een toename van het aantal inbraken is een week lang een tekstwagen in de wijk geplaatst.

Babbeltrucs

De afgelopen jaren zijn er in samenwerking met SWOA regelmatig informatieavonden georganiseerd over Veilig Wonen voor inwoners van 65 jaar en ouder. Ook dit najaar worden weer twee bijeenkomsten gehouden met aandacht voor woninginbraken en babbeltrucs. Deze week is er een bijeenkomst voor de inwoners van 65 jaar en ouder uit het Arnhemse Broek en Spijkerkwartier. Zij hebben hiervoor persoonlijk een uitnodiging ontvangen.

Deel deze pagina: