Live Live

Veel gebruik jeugdzorg in regio Arnhem

Gepubliceerd: Dinsdag 30 april 2019 11:18

Veel gebruik jeugdzorg in regio Arnhem

Het aantal jongeren in de regio rond Arnhem dat gebruik maakt van jeugdzorg, is hoog. Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat bijna 15 procent van de jongeren in de gemeente Renkum gebruik maakt van dergelijke hulp. In heel Nederland is dat zo’n 10 procent, aldus het CBS.

 

Arnhem zit met 12,6 procent ook ruim boven het landelijke gemiddelde. Relatief kleine gemeenten als Westervoort, Zevenaar en Overbetuwe scoren ook boven de 14 procent. Van de aan Arnhem grenzende gemeentes haalt alleen Rozendaal minder dan 10 procent.

 

Het aantal jongeren dat jeugdzorg krijgt, stijgt volgens het CBS sinds 2015. In dat jaar kregen in heel Nederland 380 duizend jongeren tot 23 jaar dergelijke zorg. Vorig jaar, in 2017, waren het er bijna 420 duizend, inmiddels zijn het er 428 duizend (2018). 

 

Jeugdzorg is een verzamelnaam voor jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering. Het CBS zegt geen zicht op de oorzaken van deze verschillen in jeugdzorggebruik te hebben. “Sociale, economische en politieke omstandigheden kunnen hieraan ten grondslag liggen.”

 

De verantwoordelijkheid voor deze zorg is in handen van de gemeente. Eerder deze week werd bekend dat Arnhem nu al een tekort heeft op de zorg van 18,7 miljoen euro.

Deel deze pagina: