Live Live

Waterschap inspecteert rivierdijken na winter

Gepubliceerd: Maandag 28 januari 2019 15:05

Waterschap inspecteert rivierdijken na winter

In februari en maart inspecteert Waterschap Rivierenland de dijken langs de grote rivieren. In totaal zo’n 550 kilometer dijk. Deze inspectie vindt jaarlijks plaats, direct na het hoogwaterseizoen.

Het gras is dan nog kort en eventuele schade aan de dijken wordt dan snel opgemerkt. Dringend herstel voert het waterschap direct uit, overige schade wordt in de loop van het jaar hersteld.

 
De dijkeninspecteurs zijn herkenbaar aan de felgekleurde hesjes. Ze doen dit werk grotendeels te voet, zodat ook minder goed zichtbare schade kan worden ontdekt. De inspectie betreft de kernzone van de dijk: de kruin van de dijk en de beide taluds met stroken van vier meter daarlangs.

Verderop in het jaar volgen nog twee inspectierondes: een zomer- en een najaarsschouw.
 
Foto: Waterschap Rivierenland

Deel deze pagina: