Live Live

Zorgen om BSO Drielsedijk

Gepubliceerd: Woensdag 21 november 2018 15:24

Zorgen om BSO Drielsedijk

De Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden (VGGM) heeft er bij de gemeente Arnhem op aangedrongen om in te grijpen bij de kinderopvang op de BSOsport aan de Drielsedijk.

Door grote onduidelijkheid rondom afspraken en regels is er onder de kinderen onrust ontstaan. Er is zelfs sprake van muitende kinderen.

De BSOsport is gehuisvest bij een hockeyvereniging. Daar blijkt de leiding niet te weten waar de kinderen mogen spelen. Regels, omgangsvormen en afspraken zijn niet vastgelegd. Bovendien is de situatie niet veilig. Tijdens een bezoek van de inspectie bleek dat de enige aanwezige leidster geen EHBOdiploma had, en was ze zelfs de kinderen even kwijt omdat ze niet precies wist waar de kinderen speelden.

In een reactie op het rapport stelt kinderopvang BSOsport Drielsedijk dat ze het eens is met de kritiek. Volgens hen is het te wijten door het grote verloop van het personeel, dat daardoor niet goed wordt ingewerkt. Ze achten het van belang dat die situatie verbetert
De inspecteur van de VGGM adviseert de gemeente, in het rapport over de situatie,de BSO te bewegen tot een gesprek, of eventueel een dwangsom of boete op te leggen, “conform handhavingsbeleid.”

Deel deze pagina: